Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε το video για το single “Infinite Trajectories” το οποίο δημοσιεύθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2020.