**Το review πραγματοποιήθηκε από τον Μανώλη Μ.**

 

 Official links

https://www.facebook.com/SpiderMusicLBL/

www.spider-music.com

https://www.youtube.com/channel/UCkMfQaoZAfJVGftW6SejM3w